Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Tijnjehoeve

1. Hoe boekt u?
U kunt telefonisch of via internet reserveren. De Tijnjehoeve heeft de volgende gegevens nodig voor een reservering: achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer van de aanmelder, het aantal personen en de geboortedata van de personen i.v.m. de toeristen-
belasting.

2. Reservering
A. Na iedere reservering ontvangt u automatisch per e-mail een bevestiging van uw reservering. De Tijnjehoeve kan de bevestiging binnen 48 uur herroepen. U dient zelf de bevestiging/
factuur te controleren op juistheid. De aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk.

B. De indeling en beschikbaarheid van De Tijnjehoeve is berekend op basis van aansluitende
reserveringen.

C. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het correct aantal reizigers te reserveren. Indien u met méér personen op de camping arriveert dan dat op uw reserveringsbevestiging vermeld staat, is het mogelijk dat het afwijkende aantal personen de toegang tot de accommodatie wordt ontzegt.

D. Reserveringen voor jongeren (< 21 jr.) zonder dat die begeleid worden door voor hen
verantwoordelijke personen accepteert De Tijnjehoeve niet.

E. Wanneer een accommodatie dermate laag geprijsd is dat de klant hier zelf twijfel bij kan
hebben, is dit te zien als een evident gemaakte fout. Kennelijke onaannemelijke vergissingen of fouten in prijsstellingen geven De Tijnjehoeve het recht de overeenkomst hierop aan te
passen of de boeking te annuleren.

3. Inbegrepen bij een reservering
Bij de prijzen van accommodaties is inbegrepen:
- Staangeld.
- Gebruik van gas.
- Elektra.
- Watergebruik (met uitzondering van wasmachine).
- WIFI

4. Niet inbegrepen bij een reservering
Bij de prijzen van accommodaties is niet inbegrepen:
- Reserveringskosten.
- Lokale heffingen (waaronder toeristenbelasting).
- Optionele extra’s (waaronder een huisdier).
- Verplichte extra’s (waaronder schoonmaakkosten en bedlinnen).
- Betaalde campingfaciliteiten.

5. Betaling
Lid A heeft betrekking op reguliere reserveringen, waarbij de reserveringsdatum buiten 8 weken voor aankomst in de accommodatie ligt.

Lid B heeft betrekking op last-minute reserveringen, waarbij de reserveringsdatum binnen
8 weken voor aankomst in de accommodatie ligt.

Lid C heeft betrekking op alle gemaakte reserveringen.

A. U dient een aanbetaling te voldoen gelijk aan 30% van de totale huursom. De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen na datum van reservering te zijn voldaan, de exacte betalingsdatum staat vermeld op de reserveringsbevestiging. Pas na ontvangst van de aanbetaling is De Tijnjehoeve gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de aanmelder. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst in de accommodatie te zijn voldaan. Indien de aanbetaling en/of het restantbedrag niet binnen de gestelde termijnen is voldaan,
behoudt De Tijnjehoeve het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder
aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden, artikel 8).

B. U dient de gehele reissom onmiddellijk te voldoen. Indien de betaling niet binnen de gestelde
termijn is voldaan, behoudt De Tijnjehoeve het recht voor de reservering te annuleren en is de
aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden, artikel 8).

C. U dient altijd het volledige bedrag voldaan te hebben vóór aankomst in de accommodatie. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de aanmelder en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserverings-bevestiging.

6. Wijzigingsvoorwaarden
A. Het is mogelijk, op basis van beschikbaarheid, om de camping, periode of de accommodatie te wijzigen. Per wijziging berekent De Tijnjehoeve € 25,- wijzigingskosten. Een wijziging kan resulteren in een meerprijs of een deelannulering (voor deelannuleringen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing, zie artikel 8).

B. Indien u wijzigt naar een camping/accommodatie/periode met een hogere reissom, dan
worden de meerkosten aan u doorbelast.( Wanneer uw omboeking moet plaatsvinden door
overheid ingestelde maatregelen dan is de omboeking kosteloos). Wijzigt u naar een camping/accommodatie/periode met een lagere reissom, dan heeft u geen recht op restitutie over het verschil in prijs.

C. Voor wijzigingen gemaakt binnen 7 dagen na reservering worden geen kosten berekend, tenzij een reservering is gemaakt binnen 8 weken vóór aankomst in de accommodatie.

D. Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Een deelannulering betreft een verkorting van de reisperiode en/of de annuleringen van één of meerdere accommodaties binnen een reservering.

E. Enkel de aanmelder kan wijzigingen aanbrengen in de reservering.

7. Annuleringsvoorwaarden
A. Een annulering dient schriftelijk (per e-mail t.a.v. team@detijnjehoeve.nl) ingediend te worden. De Tijnjehoeve accepteert geen telefonische annuleringen.

B. Bij annuleringen tot 6 maanden vóór aankomst in de accommodatie is 30% van de huursom verschuldigd.

C. Bij 6 tot 4 maanden vóór aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.

D. Bij 4 tot 2 maanden vóór aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst is 75% van de huursom verschuldigd.

E. Binnen 2 maanden vóór aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst is 90% verschuldigd.

F. Enkel de aanmelder kan een reservering schriftelijk annuleren.

Uw verblijf

8. Aankomst/vertrek/verblijf
Op de dag van aankomst staat de accommodatie vanaf 16.00 uur tot uw beschikking. U wordt verzocht zich tussen 16.00 en 17.00 uur bij de Tijnjehoeve te melden. Op de dag van vertrek is de uiterste vertrektijd 10.00 uur.

9. Borg
U dient uw borg binnen de termijn zoals aangegeven op de boekingsbevestiging te hebben overgemaakt per bank. U krijgt na controle van de gehuurde accommodatie uw borg teruggestort op uw bankrekening binnen 14 dagen.

10. Schoonmaak
U dient de accommodatie bezemschoon op te leveren, de afwas gedaan te hebben en dient u de prullenbakken en koelkast geleegd te hebben.

11. Plaatsen bijzettentje
A. Het plaatsen van een eigen bijzettentje dient u bij uw reservering te vermelden., de kosten bedragen 5 Euro per nacht. Indien u het bijzettentje niet heeft aangegeven bij reservering en het bijzettentje niet in de boekingsbevestiging staat dan kan De Tijnjehoeve niet garanderen dat u het bijzettentje kunt plaatsen.

B. Indien toegestaan en bevestigd bent u zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een bijzettentje.

C. Het bijzettentje mag niet gebruikt worden om het maximale aantal personen per accommodatie te overschrijden.

12. Huisdieren
A. Op De Tijnjehoeve zijn huisdieren toegestaan in een eigen accommodatie tegen betaling van € 3 Euro per nacht. Er geldt een maximum van één huisdier per accommodatie. Voor verdere informatie over ons huisdierenbeleid verwijzen we u naar het document huisdierenbeleid van De Tijnjehoeve.   

B. Indien u een huisdier meebrengt in een accommodatie waarin deze niet is toegestaan of naar een camping waar deze niet is toegestaan behoudt De Tijnjehoeve zich het recht voor om u de toegang tot de camping c.q. de accommodatie te ontzeggen.

C. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht in de accommodatie achter te laten. Voor eventuele schade en/of verontreiniging is de eigenaar van het huisdier aansprakelijk.

D. De aanmelder is te allen tijden verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het huisdier.

13. Logés
Indien er logés tijdens uw verblijf verblijven dient u dit kenbaar te maken De Tijnjehoeve per mail (team@detijnjehoeve.nl) of de medewerker ter plaatse. Logés mogen niet het maximum aantal personen per accommodatie overschrijden. Er wordt 7,50 Euro per nacht in rekening gebracht.

14. Accommodaties
A. De afgebeelde foto’s van accommodaties zijn bedoeld om u een algemene indruk te geven
van wat u van de accommodatie kunt verwachten. Het is mogelijk dat uw gereserveerde
accommodatie hiervan afwijkt door bijv. een andere kleurstelling, inrichting, uitzicht etc.
Het is niet mogelijk om op basis van weergegeven foto’s rechten te ontlenen.

B. Houdt u er rekening mee dat de bedden in de aangeboden accommodaties minder
comfortabel kunnen zijn dan uw eigen bed.

C. Voor elke accommodatie geldt een maximum aantal personen, dit wordt per accommodatie op de website van De Tijnjehoeve vermeld. Het weergegeven maximum aantal personen is inclusief baby’s en mag nimmer overschreden worden.

D. De gereserveerde accommodatie, de inventaris ervan en de plaats op de camping mogen uitsluitend gebruikt worden door de personen die vermeld staan op de reserveringsbevestiging.

15. Aansprakelijkheid/gedragsregels
A. De Tijnjehoeve kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via De tijnjehoeve geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Gebruik van faciliteiten of deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschiedt geheel voor eigen risico.

B. Gebruikers van De Tijnjehoeve accommodaties dienen de gedragsregels te respecteren, welke de campinghouder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. De gebruiker van de via De Tijnjehoeve aangeboden accommodatie die hinder of overlast veroorzaakt of kan gaan opleveren, kan eventueel na een waarschuwing, uit de accommodatie of van het campingterrein verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie of op het campingterrein door de campingeigenaar of de vertegenwoordiger ter plaatse, dit zonder recht op terugbetaling of compensatie.

16. Niet helemaal tevreden?
A. De reisbescheiden, evenals de overige informatie die de aanmelder wordt toegestuurd, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er is alles aan gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de accommodaties en de bestemmingen. Mocht het gebodene desondanks niet overeenkomstig uw verwachtingen zijn, dient u De Tijnjehoeve medewerker ter plaatse en per mail (team@detijnjehoeve.nl) op de hoogte te stellen. Indien u dit niet doet, kan De Tijnjehoeve uw klacht achteraf niet in behandeling nemen. De plaatselijke vertegenwoordiging zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden.

B. Indien aanleiding voor een gerechtvaardigde klacht blijft bestaan, dient deze uiterlijk binnen 8 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk (per e-mail) te worden ingediend (team@detijnjehoeve.nl). Klachten die buiten deze termijn naar De Tijnjehoeve worden gezonden worden niet in behandeling genomen. Telefonische klachten en klachtmeldingen op een social media kanaal kan De Tijnjehoeve niet in behandeling nemen.

C. Indien na overleg met De Tijnjehoeve u extra kosten moet maken ten gevolge van onvolkomenheden dient u een betaalbewijs te bewaren. Alleen wanneer u dit doet kan De Tijnjehoeve deze kosten vergoeden.

17. Prijzen
A. De vermelde prijzen zijn, behoudens eventuele publicatie fouten, niet voorziene BTW-toeslagen en werkelijk evidente vergissingen. In voorkomende gevallen kan de bevestiging binnen 48 uur herroepen worden door De Tijnjehoeve.

B. De op uw bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt nadat de bevestiging/factuur door De Tijnjehoeve aan u is verstuurd.